Adatvédelmi szabályzat


A [....] weboldalon található [....] webáruház [....] cégazonosító [...] székhelye: [...] az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítése és további megerősítése, az elektronikus megrendelések és küldemények feldolgozása, valamint a szükséges kommunikáció érdekében a törvény által előírt időszakban kezeli.

Általános rendelkezések

1. A GDPR (a továbbiakban: "Rendelet") értelmében a személyes adatok kezelője a [.....], cégazonosító [....], székhely: [....] (a továbbiakban: "Adatkezelő");

2. Az Adatkezelő elérhetőségei: e-mail: [......], tel.: [.........];

3. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. Az Adatkezelő az Ügyfél hozzájárulásával megszerzett és a webáruházban létrehozott elektronikus megrendelésre vonatkozó szerződés és annak teljesítése során gyűjtött személyes adatokat [...];

2. Az Adatkezelő kizárólag a Vevő azonosítási és elérhetőségi adatait kezeli, amelyek a vásárlási szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat a szállítás és a könyvelés céljából, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt ideig kezeli. A személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra és nem kerülnek továbbításra más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait a következő célokból kezeli:

1. A weboldalon [....] történő regisztráció a GDPR 4. fejezetének 2. szakaszával összhangban;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítése céljából (név, cím, e-mail cím, telefonszám);

3. Az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogszabályok és előírások betartásához;

4. A személyes adatok a vásárlási szerződés teljesítéséhez szükségesek. A szerződés nem köthető meg a személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, valamint a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig tárolja;

2. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolásához szükséges időtartam lejártát követően köteles törölni minden személyes adatot.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek az Adatkezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek az Adatkezelő és a Vevő közötti adásvételi szerződés sikeres teljesítéséhez és az elektronikus megrendelés feldolgozásához.

Az Adatkezelő alvállalkozói a következők:

Webnode AG (e-shop rendszer);

Szállító cég;

Google Analytics (weboldal-elemzés);

Az ügyfél jogai

A Rendeletnek megfelelően az Ügyfél jogosult:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törléséhez való jog;

4. A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog;

5. Az adathordozhatósághoz való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásához való jog írásban vagy e-mailben a következő címre küldött levélben: [....];

7. A rendelet feltételezett megsértése esetén a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

A személyes adatok biztonsága

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtesz minden olyan technikai és szervezési óvintézkedést, amely a személyes adatok védelméhez szükséges;
2. Adatkezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló helyek biztonsága érdekében, különösen a számítógéphez való hozzáférés jelszóval történő biztosítását, vírusirtó szoftverek használatát és a számítógépek rendszeres karbantartását.

Záró rendelkezések

1. A [....] weboldalon történő elektronikus megrendeléssel az Ügyfél megerősíti, hogy tájékozódott a személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi feltételről, és azokat teljes mértékben elfogadja;

2. Az ügyfél a megrendelés vásárlási űrlapján található jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja ezeket a szabályokat;

3. Az Adatkezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Az új, frissített verziót közzé kell tennie a weboldalán.

Jelen szabályzat [Dátum] napján lép hatályba.

https://www.kvetinarstvopetrzalka.sk